EPIRB (Nødsender)

Så har vi også fået købt vores EPIRB.

EPIRB Ocean Signal RescueMe

En EPIRB er en stor sikkerhed på havet, hvor man umiddelbart ikke kan få kontakt med redningstjeneste, ved hjælp af fx. VHF radio. EPIRB’en benyttes KUN i en nødsituation. Som vist på fotoet neden for, så sender EPIRB’en nødsignal pr. satellit og på frekvenser som luftfarten benytter. Den sender vores præcise position løbende. Vores bådnavn, kaldenavn & kontaktpersoner er kodet ind i EPIRB’en, så skulle vi komme i nød, så bliver vores indkodet kontaktpersoner kontaktet. Det er en billig sikkerhed for at blive fundet.

Sådan fungerer EPIRB’en

Leave a Reply

Your email address will not be published.