Gaster/gæster

Ønsker du/i at være gast eller gæst på vores båd

(Køjeplads) Da der er visse udgifter ved at holde en båd sejlende, så er vi nødt til at opkræve et vis beløb til dette. Dette beløb vil kun dække løbende vedligehold af båden, samt indkøb af udstyr ol.

(Fælleskassen) Alle ombord bidrager til fælleskassen. Fælleskassen dækker udgifter til mad, drikke, cruising permits, havneafgifter, ind- og udklareringsafgifter, diesel, benzin og lignende. Udgiften vil typisk være omkring 90-160 kr. pr. dag afhængigt af, hvor vi befinder os i verden, og udgiften afregnes på båden.

Priser:

En måned regnes for 30 dage.

Køjeplads pr. dag Voksen 200kr/Børn 100kr (Minimum 14 dage).

Fællesudgifter varierer meget og vil typisk nok ligge mellem 2000-3000kr pr. måned.

Hele beløbet (Køjeplads) indbetales én måned inden påmønstring, ved afbud regnes beløbet som tabt, da pladsen kunne være gået til en anden.

Forventninger:

Det er ikke en charterferie, det er et arbejdsfælleskab, med det formål at drive en båd. Det forventes at man sammen løfter opgaven med at få de daglige rutiner til at hænge sammen. Ligeledes forventes det også at man aktivt deltager i fælleskabet. Selvfølgelig skal man også have egen tid, og mulighed for at trække sig.

Forbehold:

Vores ruteplan er vejledende. Det betyder dog, at vi vil gøre alt hvad vi kan for at overholde sejlruten, men forbeholder os retten til at lave ændringer, især hvis vejrforholdene kræver det. Der gives ingen kompensation for ændrede sejladsplaner, eller eventuelle merudgifter det måtte påføre en gast. Det betyder for eksempel at du kan risikere at måtte afmønstre langt fra den lufthavn du måske har købt billet til. Prøv for så vidt muligt at have flexible flybilleter, evt. “Sømands billetter”.